fbpx

Uslovi Korišćenja Partnerskog Affiliate Programa

Ugovor

Prijavljivanjem da budete pridruženi online član, Yell Shops – Shopping Center Online Affiliate Program,  partnerskom Affiliate Programu Yell Shops – Shopping Center („Program“), prihvatate ovaj ugovor o trgovinskom zastupanju  i  pravila, obaveze i uslove („Uslovi pružanja usluge“).

Yell Shops – Shopping Center Online zadržava pravo da povremeno ažurira i menja uslove korišćenja usluge bez prethodne najave.
Sve nove funkcije koje povećavaju ili poboljšavaju trenutni Program, uključujući izdanje novih alata i resursa, podležu ovim Uslovima korišćenja usluge. Nastavak upotrebe programa nakon bilo koje takve izmene predstavlja vaš pristanak na takve promene.

Kršenje bilo kojeg od dole navedenih pravila i uslova može biti rezultat ukidanja vašeg računa i oduzimanjem bilo kog nepodmirenog plaćanja provizije pridružene provizije stečene tokom kršenja. Prihvatate da koristite Partnerski program na sopstveni rizik.

Uslovi

 • Da biste bili član ovog programa morate biti stariji od 18 godina.
 • Morate da živite u Srbiji da biste bili pridruženi član Yell Shops – Shopping Center Online Affiliate Program.
 • U slučaju da uzimate ShopCall možete raditi u sledećim zemljama: Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija, jer mi smo ekskluzivni zastupnici za ove zemlje.
 • Ako želite ShopCall za sebe možete dobiti isti popust samo morate da prijavite da ste affiliate i da uzimate za sebe. Dovoljno je emailom da nas obavestite da želite i odmah ćemo vam pomoći.
 • Morate biti ljudsko biće. Računi registrovani od strane „botova“ ili drugih automatizovanih metoda nisu dozvoljeni.
 • Morate da navedete svoje legalno puno ime, važeću adresu e-pošte i sve druge tražene informacije koje se traže za postupak prijave.
 • Vašu prijavu (login) može koristiti samo jedna osoba – deliti sa više ljudi nije dozvoljeno.
 • Odgovorni ste za održavanje bezbednosti naloga i lozinke. Yell Shops – Shopping Centar Online ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu usled neispunjavanja ove bezbednosne obaveze.
 • Odgovorni ste za sav objavljeni Sadržaj i aktivnosti koje se događaju na vašem nalogu.
 • Jedno lice ili pravno lice ne može imati više od jednog računa.
 • Ne možete koristiti Yell Shops – Shopping Center Online Affiliate Program u bilo koje ilegalne ili neovlašćene svrhe. Ne smete, tokom korišćenja Usluge, kršiti bilo koje zakone u vašoj nadležnosti (uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone o autorskim pravima).
 • Ne možete koristiti Yell Shops – Shopping Center Online Affiliate Program da biste zaradili novac na sopstvenim  Yell Shops – Shopping Center Online proizvodima. 
 • Vi ste slobodni da pronalazite kupce na vašoj teritoriji, po vašem znanju, vašim vezama, društvenim kanalima ili drugo, pomoću vaših preporuka koji će kupiti po vašoj preporuci neku od usluga ili proizvoda, a za koje ste dobili affilate kod. Na osnovu tih preporuka vi ostvarujete svoju proviziju.
 • Svi proizvodi ili usluge koje su za prodaju preko affiliate preporuka su označeni sa znakom  AFFILIATE PROIZVODI. Izaberite sve ili neki od tih proizvoda ili usluga za vaše kupce.
 • Pratite redovno promene na stranici AFFILIATE PROIZVODI jer se svakodnevno dodaju novi proizvodi koji se mogu prodavati preko ove mreže.

Linkovi / grafike na vašem sajtu, e-pošti, društvenim mrežama
ili drugim komunikacijama

Jednom kada se prijavite za Yell Shops – Shopping Center Online Affiliate Program., dodeliće vam se jedinstveni Affiliate Code.
Dozvoljeno vam je da na svom sajtu, u e-poruke, društvene mreže ili druge komunikacije postavljate veze, link,
banere ili drugu grafiku koju pružamo sa vašim affiliate kodom. Na taj način sva komunikacija u vezi affiliate ide preko vašeg naloga. Svi posetioci koji žele da kupe to što vi predstavite idu preko vašeg naloga i smatraće se vaša preporuka.
Vi za preporuke koje se realizuju dobijate proviziju.

Pružićemo vam sve potrebna uputstva i  smernice, stilove veza i grafika koje ćete koristiti za povezivanje sa Yell Shops – Shopping Center Online. Možemo u bilo koje vreme promeniti dizajn umetničkog dela bez prethodne najave, ali nećemo menjati dimenzije slika bez odgovarajuće najave.

Da bismo dozvolili tačno praćenje, izveštavanje i naplatu naknada za preporuke, pružićemo vam posebne formate linkova koji će se koristiti u svim vezama između vašeg sajta ili drugih komunikacija  i Yell Shops – Shopping centra Online.
Morate osigurati da svaki link između sa vašeg sajta ili druge komunikacije  i Yell Shops – Shopping Center Online pravilno koristi takve posebne formate linkova.

Linkovi do stranice proizvoda ili usluga, za koju ste dobili affiliate kod, Yell Shops – Shopping Centra Online postavljeni na vašem sajtu ili drugoj komunikaciji  u skladu sa ovim ugovorom, i koje pravilno koriste takve posebne formate linkova nazivaju se „Posebne veze“.

Naknade za preporuku ostvarujete samo u vezi sa prodajom proizvoda ili usluga Yell Shops – Shopping Center Online koji se odvijaju direktno putem posebnih veza; nećemo vam odgovarati u slučaju bilo kakve greške koju vi ili neko koga navodite da koristite Posebne veze ili pogrešno otkucate svoj Affiliate Code, uključujući u meri u kojoj takav neuspeh može rezultirati bilo kakvim smanjenjem iznosa koji bi vam se inače isplatio u skladu sa ovim sporazumom. Potrebno je da se javite za pomoć, ako vam treba.

Affiliate link  treba biti usmeren na stranicu proizvoda ili usluga koji se promoviše.

Naknade / Provizije za Preporuke i Uplate

Neto ostvarena realizacija služi kao osnovica za obračun naknade (provizije) za rad  u toku obračunskog meseca, a dobije se kada se od naplaćenog iznosa iz ugovorenog posla sa komitentom odbije PDV. Obračun naknade vrši se u narednom za prethodni mesec.

Da bi prodaja proizvoda bila kvalifikovana za zaradu naknade za preporuku, kupac (komitent) treba da uplati iznos koji je dobio u predračunu za proizvod ili uslugu od Yell Shops – Shopping Center Online, a preko pridruženog člana, affiliate.
Proviziju ćemo plaćati samo na vezama koje naši sistemi automatski prate i izveštavaju. Nećemo plaćati provizije ako neko kaže da je kupio ili neko kaže da je uneo referentni kod ako ga sistem nije pratio i prepoznao. Provizije za poslovanje generišu se  samo kroz pravilno formatirane posebne veze koje su automatski pratili naši sistemi.

Zadržavamo pravo da diskvalifikujemo provizije zarađene prevarom, lažnim, nezakonitim ili preterano agresivnim, (kada se žali klijent) nezakonitom prodajnim ili nezakonitim marketinškim metodama.

Prema našim Uslovima i odredbama, aktivni račun pridruženog člana u tekućem mesecu mora dostići minimum plaćanja 50 € u dinarskoj protivvrednosti, da bi se kvalifikovali za isplate. Ako vaš partnerski račun u jednom mesecu ne pređe zaradu od 50 €, provizije će biti realizovane ili plaćene sledećeg meseca kada se nakupi više od ove sume. Sve isplate započinju u tekućem za prethodni mesec.
Ne vršimo isplatu ispod ovoga minimuma.
Odgovorni smo samo za plaćanje računa koji su prešli preko od 50 €. u dinarskoj protivvrednosti u prethodnom mesecu. Sve isplate će biti u dinarima i isplaćene na tekući račun člana koji je dostavio kompaniji.

Predstavljanje sebe kao
Yell Shops – Shopping Center Online pridruženog člana

Ne možete izdati saopštenje za javnost u vezi sa ovim sporazumom ili vašim učešćem u Programu (press release ); takva radnja može biti rezultat otkazivanja ugovora iz Programa. Pored toga, ne možete se na bilo koji način pogrešno predstavljati ili ulepšavati odnos između nas i vas, kao na primer da vi pravite ili razvijate program za naše proizvode, recimo da ste deo Yell Shops – Shopping Centra Online ili kažete ili podrazumevate bilo koji odnos ili povezanost između nas i vas ili bilo koga drugo lice  osim što je izričito dozvoljeno ovim Ugovorom (uključujući izricanje ili nagoveštavanje da podržavamo, sponzorišemo, podržavamo ili dajemo novac u bilo koju dobrotvornu ili drugu svrhu).

Ne možete da kupujete proizvode preko svojih partnerskih veza za sopstvenu upotrebu. Takve kupovine mogu rezultirati (prema našem sopstvenom nahođenju) uskraćivanjem naknada za upućivanje i / ili raskidom ovog Ugovora.

Dinamika plaćanja

Sve dok je trenutno zarađena sume veće od 50 € u dinarskoj protivvrednosti, biće vam isplaćivane svakog meseca. Ako niste zaradili 50 € (minimum zarade) od poslednje uplate, uplatićemo vam sledećeg meseca nakon što pređete ovaj minimum.

Definicija kupca

Kupci koji kupuju proizvode putem ovog programa smatraće se našim, Yell Shops – Shopping Center Online komitentima. U skladu s tim, sva naša pravila, smernice i operativne procedure koje se tiču narudžbi kupaca, korisničke usluge i prodaje proizvoda odnosiće se na te kupce. Možemo u bilo kom trenutku promeniti naše smernice i procedure poslovanja. Na primer, odredićemo cene koje će se naplaćivati za proizvode koji se prodaju u okviru ovog Programa u skladu sa našim cenama. Cene i dostupnost proizvoda mogu se povremeno razlikovati. Budući da promene cena mogu da utiču na proizvode koje ste naveli na vašem sajtu, ne biste trebali da prikazujete cene proizvoda na svom sajtu. Koristit ćemo komercijalno razumne napore da predstavimo tačne informacije, ali ne možemo garantovati dostupnost ili cenu bilo kojeg određenog proizvoda.

Vaše odgovornosti

Vi ste  jedini odgovorni za razvoj, rad i održavanje vašeg sajta i za sav  materijal koji se pojavi na vašem sajtu.
Na primer, vi ćete biti odgovorni za:

– Tehnički rad vašeg sajta i sve srodne opreme
– Obezbeđivanje prikazivanja posebnih veza na vašem sajtu i da ne krši bilo kakav sporazum između vas i bilo koje treće strane (uključujući bez ograničenja bilo kakva ograničenja ili zahteve koje vam postavlja treća strana koja je host vašeg sajta)
– Tačnost, istinitost i prikladnost materijala objavljenih na vašoj veb lokaciji (uključujući, između ostalog, sve materijale koji se tiču proizvoda i bilo koje informacije koje uključite u ili povezujete sa Posebnim vezama)
– Osiguravanje da materijali objavljeni na vašem sajtu ne krše ili krše prava bilo koje treće strane (uključujući, na primer, autorska prava, zaštitne znakove, privatnost ili druga lična ili vlasnička prava)
– Obezbeđivanje da materijali objavljeni na vašem sajtu nisu besmisleni ili na drugi način ilegalni
– Osiguravanje da vaš sajt tačno i adekvatno otkriva, putem politike privatnosti ili na drugi način, način na koji prikupljate, koristite, čuvate i otkrivate podatke prikupljene od posetilaca, uključujući, gde je to primenljivo, da treće strane (uključujući oglašivače) mogu da poslužuju sadržaj i / ili reklame i prikupljaju informacije direktno od posetilaca i mogu da postavljaju ili prepoznaju kolačiće na pregledačima posetioca.

Usklađenost sa zakonima

Kao uslov za svoje učešće u Yell Shops – Shopping Center Online Affiliate Program prihvatate da ćete se, dok ste učesnik Programa, pridržavati svih zakona, uredbi, pravila, propisa, naredbi, licenci, dozvola, presuda, odluka ili drugih zahteva bilo kojeg državnog organa koji ima nadležnost nad vama, bilo da su ti zakoni itd. na snazi ili će kasnije stupiti na snagu u vreme dok ste učesnik Programa. Ne ograničavajući se na gornju obavezu, slažete se da ćete kao uslov svog učešća u Programu poštovati sve važeće zakone (savezne, državne ili druge) koji regulišu marketinšku e-poštu, uključujući bez ograničenja, CAN-SPAM zakon iz 2003. godine i sve drugi zakoni protiv neželjene pošte.

Trajanje ugovora i programa

Trajanje ovog Ugovora počeće od našeg prihvatanja vaše prijave za Yell Shops – Shopping Center Online Affiliate Program i završiće se kad ga otkaže bilo koja strana. Ili vi ili mi možemo raskinuti ovaj ugovor u bilo koje vreme, sa ili bez razloga, tako što ćemo drugoj strani otkazati pismeno obaveštenje o raskidu. Po raskidu ovog Ugovora iz bilo kog razloga odmah ćete prekinuti upotrebu i ukloniti sa svoga sajta sve veze na https://yellshops.com, sve naše zaštitne znakove, trademarks, logotipe, i sve ostale materijale koju vam je u ime ili u vezi sa Programom pružio ili u ime nas. Yell Shops – Shopping Centar Online zadržava pravo da u bilo kojem trenutku prekine program. Po prekidu programa, Yell Shops – Shopping Center Online isplatit će zaostalu zaradu stečenu iznad 50 € u dinarskoj protivvrednosti. Sve niže zarade od ove će biti zadržane i smatraće se troškom u uspostavljanju partnerskog odnosa.

Raskid ugovora

Yell Shops – Shopping centar Online, prema sopstvenom procenama, iz bilo kojeg razloga, u bilo koje  vreme. ima pravo da obustavi ili ukine vaš nalog i odbije bilo kakvu i svu trenutnu ili buduću upotrebu programa, ili bilo koje druge usluge Yell Shops – Shopping Center Online Affiliate Program.

Ovakav raskid Usluge biće rezultat  deaktivacije ili brisanja vašeg naloga ili vašeg pristupa Vašem Nalogu i oduzimanja i preuzimanjem svih potencijalnih klijenata ili naknada koje su plaćene ili trebale biti plaćene, ako su zarađene putem lažnih, nezakonitih ili preterano agresivne, upitne metode prodaje ili marketinga.

Yell Shops – Shopping centar Online zadržava pravo da odbije uslugu bilo kome iz bilo kojeg razloga u bilo koje vreme.

Međusobni odnosi ugovornih strana

Vi i mi smo nezavisni ugovarači i ništa nas u ovom sporazumu neće dovesti u bilo koje partnersko, zajedničko ulaganje, agenciju, franšizu, prodajnog predstavnika ili radni odnos između strana. Nećete imati ovlaštenja da dajete ili prihvatate bilo kakve ponude ili predstavništva u naše ime. Nećete davati nikakvu izjavu, bilo da je to na vašem sajtu ili na neki drugi način, što bi razumno bilo u suprotnosti sa bilo čim u ovom odeljku.

Ograničenja odgovornosti

Nećemo biti odgovorni za indirektne, posebne ili posledične štete (ili bilo kakav gubitak prihoda, profita ili podataka) koji nastaju u vezi sa ovim Ugovorom ili Programom, čak i ako nas obaveštavate o mogućnosti takve štete. Nadalje, naša ukupna odgovornost koja proizlazi iz ovog Sporazuma i Programa neće prelaziti ukupne naknade za preporuke koje su vam isplaćene ili se plaćati na osnovu ovog Ugovora.

Izjava o odricanju odgovornosti

 Ne dajemo izričite ili podrazumevane garancije ili izjave u vezi s Yell Shops – Shopping Center Online Affiliate Program ili bilo kojim proizvodima koji se prodaju putem ovoga Programa (uključujući, bez ograničenja, garancije za podobnost, mogućnost prodaje,  ili bilo koja podrazumevana garancija koja proizilaze iz procesa izvođenja, poslovanja ili upotrebe u trgovini). Pored toga, ne predstavljamo da će rad Yell Shops – Shopping Centra Online biti bez prekida ili bez grešaka i izjavljujemo da nećemo biti odgovorni za posledice bilo kakvih prekida ili grešaka.

Slobodna istraživanja

PRIZNAJETE DA STE PROČITALI OVAJ UGOVOR I DA SE SLAŽETE SA SVIM USLOVIMA I PRAVILIMA. UJEDNO VI RAZUMETE DA MI MOŽEMO U SVAKO VREME (DIREKTNO ILI INDIREKTNO) TRAŽITI IZJAVU I PREPORUKE KLIJENATA NA USLOVE KOJE STE IM DALI, KOJE SU NAŠLI NA VAŠEM SAJTU ILI VAŠE PREDSTAVLJANJE. VI STE NEZAVISNI I MOŽETE DA UČESTVUJETE U PROGRAMU KOLIKO I KADA ŽELITE.  VAŠE UČEŠĆE NE TREBA DA BUDE PREDSTAVLJANJE NA BILO KOJOJ PREZENTACIJI, GARANCIJA, ILI IZJAVU DRUGE VRSTE KOJA SE NE NALAZI U OVOM UGOVORU.

Eventualni sporovi

Eventualne sporove koji se na bilo koji način odnose na ovaj sporazum (uključujući bilo kakvo stvarno ili navodno kršenje ovog sporazuma), bilo koje transakcije ili aktivnosti u skladu sa ovim sporazumom ili vaš odnos sa nama ili bilo kojim od naših pridruženih kompanija biće pažljivo pregledani i ugovorne strane će pokušati da ga reše mirnim putem,  u suprotnom stranke ugovaraju nadležnost suda u Beogradu.

Izmene

Ova Pravila i uslovi su podložni promenama. U slučaju značajnih izmena, Yell Shops – Shopping Center Online  zadržava pravo da od korisnika zatraži ponovno prihvatanje Pravila i uslova za korišćenje, te da uskrati pristup Yell Shops korisnicima koji ne prihvate promenjena Pravila i uslove.
Yell Shops – Shopping Center Online

Beograd, dana 22.02.2020. godine

-