MARKETING - OGLAŠAVANJE - PRODAJA

Danas, kao nikad ranije, sve na jednom mestu.
Mali događaji se dešavaju na lokalnom tržištu,
a imaju Veliki uticaj na globalno tržište.

Marketing, Oglašavanje i Prodaja

Marketing, Oglašavanje i Prodaja su u stalnoj vezi i zajedno čine funkciju Marketinga. Marketing uključuje prenošenje informacija o proizvodu, od ideje do prodaje gotovog proizvoda.

Obično, prvo kompanije pokreću oglašavanje kako bi podržale svoju prodaje.
Oglašavanje pomaže informisanju potrošača o proizvodima i uslugama kompanije, a prati princip koji predstavlja pažnju, interesovanje, želju i akciju.

Kupci pažljivo gledaju proizvode, i žele  da se što više informišu o proizvodu, samim tim oni potvrđuju svoj izbor i pokreću ciklus kupovine.
Tada pozivaju prodavce i pitaju dodatne informacija koje nisu videli na sajtu, sa pitanjima kako doći do njih, kako dobiti, da li šalju… Jednostavno žele da čuju nekoga.
Posle toga prodavci potvrđuju i zaključuju prodaju.

Kupci u Srbiji češće kupuju online na ovaj način.
Oni žele da provere, da budu sigurni od koga kupuju, da li im odgovara, ako ne – da li mogu vratiti.
Traže ko im može pomoći u slučaju da imaju pitanja kao što je izbor proizvod, garancija ili ovlašćeni servis.
Kupci su postali nesigurni zbog velike i raznovrsne ponude, a naročito ako nemaju dovoljno informacija o poreklu proizvoda, brenda, prodavcu…

Pomozite potrošačima da kupe vaš proizvod.

Priprema

Priprema proizvoda za prodaju je najvažniji deo ciklusa, jer kupovina proizvoda zavisi od toga kako je pripremu doživeo kupac proizvoda ili usluga. Opis proizvoda ili usluge stvara želju kupcu i navodi ga da odluči. Dobar opis znači da kupac može sa sigurnošću da vidi i razume taj proizvod ili uslugu kao da je u prodavnici u njegovom gradu.

Želite da pokažete tehnologije koje vaš proizvod ima, ili najbolje funkcije koje može da ponudi.
To je razumljivo, a da li se pitate šta kupac želi?

pogledajte šta treba da se pripremi…

Svaki kupac, ma koliko on bio opčinjen
vašim inovacijama, novitetima i specifikacijama,
i dalje želi znati kako mu vaš proizvod može pomoći,
i koju će korist imati od te kupovine.

-