fbpx

Politika privatnosti

Shopping Center politika privatnosti
Verzija 1.0 – ažurirano 29. septembra 2023

I. OPŠTI USLOVI PRIVATNOSTI

Pored naših Uslova korišćenja usluge, Aneto AI poštuje vašu privatnost i posvećen je njenoj zaštiti. Ova Politika privatnosti („Politika”) objašnjava vrste informacija koje Aneto AI prikuplja kada koristite Shopping Center platformu (kao što je definisano u Uslovima korišćenja usluge) koja je navedena u ovoj Politici, kako prikupljamo, koristimo, delimo i čuvamo takve prikupljene informacije, a takođe objašnjava razloge za prikupljanje takvih informacija, vaša prava na privatnost i izbore koje imate u vezi sa vašim informacijama koje nam šaljete kada koristite Usluge.

Radi lakšeg snalaženja, upotreba izraza „Aneto AI“, „mi“, „nas“ i/ili „naš“ odnosi se na Aneto AI, kompaniju osnovanu prema zakonima Srbije, koja se nalazi u Srbiji i sve njene filijale koje su licencirane za hostovanje Platforme i nuđenje usluga. Slično tome, upotreba izraza „vi“, „vaš“ i/ili „Korisnik(i)“ odnosi se na sve korisnike Platforme (kao što je preciznije definisano u našim Uslovima korišćenja usluge).

Usluge su regulisane ovom Politikom, Uslovima korišćenja usluge i svim drugim pravilima, smernicama ili smernicama objavljenim na platformi koje se odnose na vas. Pažljivo pročitajte ovu Politiku pre nego što pristupite našoj platformi i koristite Usluge. Pristupanjem i korišćenjem platforme i pružanjem vaših ličnih podataka (definisanih u nastavku) ili na drugi način davanjem pristanka kada vam je opcija predstavljena, pristajete na prikupljanje, korišćenje, otkrivanje, deljenje i zadržavanje informacija opisanih u ovoj Politici, Uslove korišćenja usluge i bilo koja druga pravila, politike ili smernice objavljene na platformi koje se primenjuju na vas (pod zajedničkim nazivom „Uslovi platforme“), a Aneto AI odriče svake odgovornosti koja proističe iz takvih radnji. Ako ste nenamerno dostavili lične podatke Aneto Artifical Intelligence

Ako bilo koja informacija koju ste dali ili otpremili na platformu krši Uslove platforme, od Aneto AI će se možda tražiti da izbriše te informacije nakon što vas obavesti i opozove vaš pristup platformi, ako je potrebno.

Termini koji se koriste velikim slovom, ali nisu definisani u ovoj politici, mogu se naći u našim Uslovima korišćenja usluge.

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj politici, kontaktirajte nas na  info@aneto.rs

II. PRIMENLjIVOST

Ova Politika se primenjuje na sve korisnike Platforme i na informacije o Korisnicima koje su prikupljene preko Platforme.

III. PRISTUP

Da biste vam omogućili pristup i pregled Platforme, morate kreirati nalog i registrovati se na našoj Platformi. Da biste kreirali nalog, morate da navedete određene lične podatke kako se zahteva u trenutku registracije. Aneto AI može, u budućnosti, uključiti druge opcione zahteve za informacijama od vas kako bi pomogao Aneto AI da prilagodi Platformu kako bi vam pružio personalizovane informacije. Aneto AI može da vodi evidenciju o telefonskim pozivima ili e-porukama koje ste primili ili poslali da biste uputili zahteve, povratne informacije ili druge svrhe u cilju efikasnog i efikasnog pružanja Usluga.

IV. KORIŠĆENjE PLATFORME/USLUGA OD DECE

Kao što je navedeno u našim Uslovima korišćenja usluge, Platforma je namenjena za pristup i korišćenje samo od strane korisnika (kao što je definisano u našim Uslovima korišćenja usluge).

Mi ne prikupljamo svesno lične informacije od deteta. Ako ste roditelj ili staratelj i svesni ste da nam je vaše dete dalo takve lične podatke, kontaktirajte nas na  info@aneto.rs. Ako postanemo svesni da smo prikupili lične podatke od deteta, preduzećemo korake da uklonimo te informacije sa naših servera.

Kad god pominjemo „dete“ ili „decu“ u ovoj politici, mislimo na dete mlađe od 18 godina.

V. KONTROLOR

Aneto AI je kontrolor ličnih podataka koje prikuplja i obrađuje u vezi sa korišćenjem Platforme i pružanjem Usluga na Platformi. Vrsta ličnih podataka koje prikupljamo u vezi sa takvim korišćenjem je detaljno opisana u nastavku.

VI. LIČNA INFORMACIJA

„Lični podaci“ označavaju podatke koji identifikuju korisnika, kao što su ime, prezime, adresa e-pošte i/ili broj telefona, kao i sve druge informacije klasifikovane kao „lični podaci“ prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i /ili druge ekvivalentne ili slične zakone („Zakoni o zaštiti podataka“), obezbeđene u trenutku pristupa Platformi ili tokom registracije.

„Osetljive lične informacije“ obuhvataju (i) lozinke i finansijske podatke (isključujući poslednja četiri broja kreditne/debitne kartice); (ii) fizičke, fiziološke, genetske, mentalne, ekonomske, kulturne ili društvene podatke pojedinca; (iii) podatke koji se odnose na zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju pojedinca; (iv) podatke koji se odnose na političke, filozofske ili verske stavove; i (v) podatke koji se odnose na članstvo u sindikatu.

VII. PRIKUPLjANjE INFORMACIJA

Prikupljamo vaše lične podatke kada se registrujete na našoj Platformi, kada koristite Usluge na Platformi i kada posećujete stranice na Platformi ili stranice određenih Aneto AI partnera. Možemo kombinovati informacije o vama koje imamo sa informacijama koje dobijamo od poslovnih partnera ili drugih kompanija. Kada se registrujete, tražimo vaše ime, adresu e-pošte, datum rođenja, pol, poštanski broj, zanimanje, delatnost i lične podatke. Jednom kada se registrujete kod nas i koristite naše Usluge, za nas više niste anonimni.

VIII. UPOTREBA INFORMACIJA

Koristimo vaše lične podatke da ispunimo vaše zahteve za proizvode i usluge, da poboljšamo naše usluge, da personalizujemo oglašavanje i sadržaj koji vidite, da vas kontaktiramo, da sprovedemo istraživanje i da obezbedimo anonimne izveštaje za interne i eksterne klijente.

IX. RAZMENA I DISEMINACIJA INFORMACIJA

Ne prodajemo, ne iznajmljujemo, ne delimo, ne trgujemo ili ne dajemo vaše lične podatke trećim licima bez vašeg izričitog pristanka. Vaše lične podatke možemo deliti sa trećim licima samo na načine koji su opisani u ovoj Politici.

X. ČUVANjE I BRISANjE

Čuvamo vaše lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno da bismo vam pružili Usluge ili u druge suštinske svrhe, kao što su poštovanje naših zakonskih obaveza, rešavanje sporova i sprovođenje naših politika.

XI. BEZBEDNOST

Bezbednost vaših ličnih podataka nam je važna. Kada unesete osetljive informacije (kao što je broj kreditne kartice) u naše obrasce za registraciju ili porudžbine, mi šifrujemo te informacije pomoću tehnologije Secure Socket Laier (SSL).

XII. PRAVA KORISNIKA

U skladu sa zakonima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup, ispravljanje, brisanje vaših ličnih podataka, ograničavanje obrade, prigovor na obradu i pravo na prenosivost podataka.

XIII. IZMENE OVE POLITIKE

Zadržavamo pravo da promenimo ovu Politiku u bilo kom trenutku, pa vas molimo da je često pregledate. Ako unesemo materijalne promene u ovu Politiku, obavestićemo vas ovde, putem e-pošte ili obaveštenjem na našoj početnoj stranici.

XIV. KONTAKTI

Ako imate bilo kakvih pitanja ili sugestija u vezi sa našom politikom, slobodno nas kontaktirajte na info@aneto.rs

-