fbpx

jedinica za bušenje

 • Prodavac: IKT DOO

  Jedinica za bušenje 1000D

  Prodavac: IKT DOO

  Jedinica za bušenje 1000D – Pogonska jedinica za bušenje EBA serija daje mogućnost da lako i brzo konvertujete bager ili utovarivač u bušilicu, prostom zamenom alata. Najčešće se primenjuje u postavljanju šipova, bandera, pripremi rupa za drveće, kod postavljanja obalskih zidova, istražnog bušenja za potrebe odlaganja otpada…

 • Prodavac: IKT DOO

  Jedinica za bušenje 150P

  Prodavac: IKT DOO

  Jedinica za bušenje 150P – Pogonska jedinica za bušenje EBA serija daje mogućnost da lako i brzo konvertujete bager ili utovarivač u bušilicu, prostom zamenom alata. Najčešće se primenjuje u postavljanju šipova, bandera, pripremi rupa za drveće, kod postavljanja obalskih zidova, istražnog bušenja za potrebe odlaganja otpada…

 • Prodavac: IKT DOO

  Jedinica za bušenje 2300D

  Prodavac: IKT DOO

  Jedinica za bušenje 2300D – Pogonska jedinica za bušenje EBA serija daje mogućnost da lako i brzo konvertujete bager ili utovarivač u bušilicu, prostom zamenom alata. Najčešće se primenjuje u postavljanju šipova, bandera, pripremi rupa za drveće, kod postavljanja obalskih zidova, istražnog bušenja za potrebe odlaganja otpada…

 • Prodavac: IKT DOO

  Jedinica za bušenje 2800D

  Prodavac: IKT DOO

  Jedinica za bušenje 2800D – Pogonska jedinica za bušenje EBA serija daje mogućnost da lako i brzo konvertujete bager ili utovarivač u bušilicu, prostom zamenom alata. Najčešće se primenjuje u postavljanju šipova, bandera, pripremi rupa za drveće, kod postavljanja obalskih zidova, istražnog bušenja za potrebe odlaganja otpada…

 • Prodavac: IKT DOO

  Jedinica za bušenje 300P

  Prodavac: IKT DOO

  Jedinica za bušenje 300P – Pogonska jedinica za bušenje EBA serija daje mogućnost da lako i brzo konvertujete bager ili utovarivač u bušilicu, prostom zamenom alata. Najčešće se primenjuje u postavljanju šipova, bandera, pripremi rupa za drveće, kod postavljanja obalskih zidova, istražnog bušenja za potrebe odlaganja otpada…

 • Prodavac: IKT DOO

  Jedinica za bušenje 3300D

  Prodavac: IKT DOO

  Jedinica za bušenje 3300D – Pogonska jedinica za bušenje EBA serija daje mogućnost da lako i brzo konvertujete bager ili utovarivač u bušilicu, prostom zamenom alata. Najčešće se primenjuje u postavljanju šipova, bandera, pripremi rupa za drveće, kod postavljanja obalskih zidova, istražnog bušenja za potrebe odlaganja otpada…

 • Prodavac: IKT DOO

  Jedinica za bušenje 3500P

  Prodavac: IKT DOO

  Jedinica za bušenje 3500P – Pogonska jedinica za bušenje EBA serija daje mogućnost da lako i brzo konvertujete bager ili utovarivač u bušilicu, prostom zamenom alata. Najčešće se primenjuje u postavljanju šipova, bandera, pripremi rupa za drveće, kod postavljanja obalskih zidova, istražnog bušenja za potrebe odlaganja otpada…

 • Prodavac: IKT DOO

  Jedinica za bušenje 500D

  Prodavac: IKT DOO

  Jedinica za bušenje 500D – Pogonska jedinica za bušenje EBA serija daje mogućnost da lako i brzo konvertujete bager ili utovarivač u bušilicu, prostom zamenom alata. Najčešće se primenjuje u postavljanju šipova, bandera, pripremi rupa za drveće, kod postavljanja obalskih zidova, istražnog bušenja za potrebe odlaganja otpada…

 • Prodavac: IKT DOO

  Jedinica za bušenje 6500P

  Prodavac: IKT DOO

  Jedinica za bušenje 6500P – Pogonska jedinica za bušenje EBA serija daje mogućnost da lako i brzo konvertujete bager ili utovarivač u bušilicu, prostom zamenom alata. Najčešće se primenjuje u postavljanju šipova, bandera, pripremi rupa za drveće, kod postavljanja obalskih zidova, istražnog bušenja za potrebe odlaganja otpada…

 • Prodavac: IKT DOO

  Jedinica za bušenje 700P

  Prodavac: IKT DOO

  Jedinica za bušenje 700P – Pogonska jedinica za bušenje EBA serija daje mogućnost da lako i brzo konvertujete bager ili utovarivač u bušilicu, prostom zamenom alata. Najčešće se primenjuje u postavljanju šipova, bandera, pripremi rupa za drveće, kod postavljanja obalskih zidova, istražnog bušenja za potrebe odlaganja otpada…

-