fbpx

Uputstvo za korišćenje

Šta je ShopCall

ShopCall je mrežna platforma koja omogućava pojedinačne video pozive između prodavaca i kupaca.

Tokom video poziva, prezentovati, pokazivati proizvode, prodavac može da fotografiše proizvode,
predloži ih kupcu i samim proizvodima dodeli cenu, stvarajući tako virtuelnu korpu proizvoda.

Kupac proverava korpu kreiranu tokom video poziva i, ako želi, može da dovrši kupovinu, takođe dovršavajući plaćanje kako se dogovori sa prodavcem.

Aplikacija ShopCall je sastavljena u nekoliko delova,
pristupite navedenim stranicama da biste saznali više:

Da biste odgovorili na dolazne pozive, podelite link prodavnice sa kontaktima, proverite detalje ko vas je zvao dok niste bili dostupni.

Konfigurišite izgled vaše prodavnice i odredite radno vreme koje ste dostupni.

Koji način plaćanja? Plaćanje se može dogovoriti između kupca i prodavca.

-